Dispenzarizace neboli dispenzární péče je soustavná odborná lékařská péče, obvykle součást hrazené zdravotní péče. Jde o aktivní sledování či dohled nad osobou, která má určitý rizikový faktor, vhodný k sledování ohroženého nebo trpícího onemocněním, které v době zařazování do dispenzární péče nevyžaduje poskytování akutní zdravotní péče.

Z předpokládaného vývoje nemoci lze ale důvodně předpokládat takovou změnu zdravotního stavu, jejíž včasné zachycení může mít zásadní význam pro další léčení a vývoj onemocnění a včasné zjištění nepříznivého vývoje zdravotního stavu pacienta.

Ordinace MUDr. Vitnera se zaměřuje na všechny kardiologické pacienty, zejména pak na pacienty:

– s vysokým krevním tlakem
– pacienty s ischemickou chorobou srdeční, včetně stavů po revaskularizačních výkonech (aortokoronární bypass/CABG/perkutánní koronární intervenci/PCI/)
– pacienty s kardiomyopatiemi
– pacienty s implantovaným kardiostimulátorem
– pacienty s poruchami srdečního rytmu
– pacienty s poruchou metabolismu tuků
– pacienty po operaci srdečních vad včetně vrozených vad v dospělosti

Provádíme také kardiologická vyšetření vrcholových sportovců.